Doç. Dr. Belma Doğan Güngen
Unutkanlık – Demans – Alzheimer

Eskiyi iyi hatırlayıp yeniyi karıştırıyorsanız, duygu durumunuzda sık değişiklikler oluyorsa, eşyalarınızı kaybediyorsanız, reflekslerinizin azaldığını hissediyorsanız unutkanlık probleminiz olabilir.

Devamını Göster

Parkinson Hastalığı

Hareketlerde yavaşlama, sık düşme atakları, ellerde özelikle istirahat halinde titreme, yürüyüşte öne eğilmiş bir duruş oluşumu, yürürken aniden hızlanma hissi bir  Parkinson  göstergesi olabilir.

Devamını Göster

Baş Ağrısı – Migren

40-50 yaştan sonra yeni başlayan baş ağrısı – ağrı kesiciye yanıt vermeyen baş ağrısı – görme bozukluğu – güç kaybı – baş dönmesi gibi eşlik eden şikayetleri olan ağrılar acil durum göstergesi olabilir.

Devamını Göster

Fibromiyaljiye Bütünsel Bakış

Ana semptomları kas sertliği, eklem sertliği, uykusuzluk, yorgunluk, duygudurum bozuklukları, bilişsel işlev bozukluğu, anksiyete, genel duyarlılık ve günlük aktiviteleri yerine getirememedir.

Devamını Göster

Nöropatik Ağrı

Vücudun çeşitli alanlarında görülebilen ancak yüz – el ve ayaklarda daha sık saptanan uyuşma, yanma, karıncalanma, elektriklenme ile seyreden ağrılardır.

Devamını Göster

Beyin Sisi

Unutkanlık, dalgınlık, konsantrasyon zorluğu, karar vermede zorlanma, başta boşluk hissi, beyinde durma hissi, halsizlik, yorgunluk hissi, stres ve uyku Hali

Devamını Göster

Huzursuz Bacak Sendromu

İstirahatte başlayan hareketle rahatlayan özellikle bacaklarda basınç hissi, ağrı, batma gibi tam tanımlanamayan duyu varlığında huzursuz bacak sendromu akla gelmelidir.

Devamını Göster

Baş Dönmesi – Vertigo

Baş dönmesi, dengesizlik yakınması olan hastalarda bulantı, kusma, kulaklarda çınlama, uğultu, işitme kaybı gibi ek yakınmalar da sıklıkla bulunur.

Devamını Göster

Uyku Sorunları

Sağlıklı genç bir erişkin, ışıklar kapatıldığında 20 dakika içinde uyuyabilir, ideal uyku 7 ile 9 saattir. Yaşlılar, kronik hastalık ve genetik bazı uyku sorunlarında bu süre belirgin azalmaktadır.

Devamını Göster

Doç dr. Belma Doğan Güngen
Doç. Dr. Belma Doğan Güngen

Nöroloji Uzmanı / Nörolog – Beyin ve Sinir Hastalıkları

Doçent Doktor Belma Doğan Güngen 28.08.1983 tarihinde doğdu.

Orta ve Liste öğretimini Çukurova Anadolu Lisesinde tamamlayan Belma Doğan Güngen, 2001 – 2007 yılları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tamamladı.

2008 – 2013 yılları arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nöroloji Anabilim Dalında ihtisas yaptı. 2018’den beri Doçentlik ünvanına sahip Belma Doğan Güngen, Şu anda Liv Hospital Vadistanbul’da görevine devam etmektedir.

Akademik Bilgiler

 • Orta ve Lise öğretimini  Çukurova Anadolu Lisesi
 • 2001- 2007 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2008-2013  İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji AD da ihtisas
 • 2018–  Doçentlik  ünvanı

2007 – 2008 Göksun Sağlık Ocağı

2008 – 2013 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

2013 – 2017 Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

2017 – Rumeli Üniversitesi – Özel Reyap Hastanesi

2017 – 2021 İstinye Üniversitesi Bahçeşehir – LİV Hospital

2021 Liv Hospital VADİSTANBUL

 1. EEG VE EMG Uygulamalı Eğitimi
 2. Uyku Bozuklukları – Polisomnagrafi Eğitimi
 3. YNSA (Mikrosistem Skalp Akupunktur) Sertifikasyon Eğitimi
 4. Harvard Üniversitesi Beslenme, Sağlıklı Yaşam ve Metabolik Sendrom Eğitimi
 5. Fonksiyonel Tıp Kurs Eğitimleri İstanbul
 6. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Eğitimi
 7. YOGA Eğitmenliği eğitimi halen devam etmektedir.
 • Türk Nöroloji Derneği
 • İstanbul Tabipler Odası
 • ALZHEİMER VE BENZERİ DEMANS HASTALIKLARI
 • BEYİN SİSİ, DEMANS DIŞI UNUTKANLIK SORUNLARI
 • PARKİNSON VE DİĞER HAREKET BOZUKLUĞU HASTALIKLARI
 • BAŞ AĞRISI
 • BAŞ DÖNMESİ
 • FİBROMİYALJİ
 • UYKU BOZUKLUKLARI
 • EEG-EMG-POLİSONMOGRAFİ TETKİKLERİ
 • EPİLEPSİ
 • MULTİPLE SKLEROZ
 • FONKSİYONEL BESLENME

B1. Aras Y.G., Güngen B., Kotan D., Güngen A. MİGREN HASTALARINDA SİGARA İÇİMİNİN ATAK SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ. Acıbadem sağlık bilimleri dergisi. 2016 Cilt 7 sayı 2

B2. Güngen B., Gur P.,Tunç A., Kotan D., Yağız O. Migrenli hastalarda sinüzal inflamasyon sıklığının araştırılması Ajans 2015;3(3):118-122

B3. Guzey Aras Y, Doğan Güngen B, Kotan B, Güngen AC. Effect of Smoking on Migraine Attack Frequency in Patients with Migraines. ACU Sağlık Bil Derg 2016(2):75-78. B4.AN ALAGÖZ, BA Acar, B GÜNGEN, at all.A new marker in acute ischemic stroke patients: monocyte/hdl ratio.Konuralp Tıp Dergisi.Year 2020, Volume 12 , Issue 1, Pages 118 – 123

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan sözel sunumlar:

Güngen B.D., Aras Y.G., Acar T. Alagöz A.N., Acar B.A., Migrende Ağrı Tipi İle Depresyon Anksiyete Ve Uyku Bozukluğu İlişkisi 17.Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, Kasım 2016 ANTALYA Güngen B.D., Aras Y.G., Ayaz A.B., Acar B.A., Migrenli Annelerin Çocuklarında Uyku Bozukluğunun Değerlendirilmesi. 17. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, Kasım 2016 ANTALYA

Aras Y.G. Güngen B.D.,: Parkinson Hastalarında Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi. 17. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, Kasım 2016 ANTALYA Aras Y.G., Güngen B.D., Güngen A.C., Aydemir Y.: KOAH’lı Hastalarda Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi.

Güngen A.C., Güngen B.D., Aydemir Y., Aras Y.G., Çoban H,, Düzenli H. THE RELATIONSHIP BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND BRONCHIAL ASTHMA. USAK 2016 ULUSAL AKCİĞER SAĞLIĞI KONGRESİ ANTALYA 16-20 MART 2016

Güngen A., Aydemir Y., Güngen B., Yazar E., Yağız O., Aras Y., Gümüş H., Erkorkmaz Ü. Effects Of Aspiration Pneumonia On The İntensive Care Requirements And İn-Hospital Mortality Of Hospitalised Patients With Acute Cerebrovascular Disease. 12.Ulusal Dahili Ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi SÖZEL SUNUM, ANKARA KASIM 2015

A1. Güngen B.D.,Aydemir Y,Aras Y.G., Güngen A.C.,Kotan D., Bal S.The effects of a pulmonary rehabilitation program on exercise tolerance, quality of life, sleep quality and emotional status in the patients with Parkinson’s disease. Biomedical Research 2017; 28 (1):

A2. Demiryürek B.E, Güngen B.D., Acar B.A. Alagöz A.N.,Aras Y.G., A case with chronic renal failure involving ethanbutol and isoniazid associated bilateral optic neuritis development. Biomedical Research 2017;28(2)

A3. Tunç A., Gungen B.D.,Evliyaoğlu F., Aras Y.G., Tekesin A. K. Evaluation of retinal nerve fiber layer, ganglion cell layer and macular changes in patients with migraine.Acta Neurologica Belgica pp 1–9

A4. Aras Y.G., Güngen B.D., Sipahi S., Demiryürek B.E.:Hemodiyalizin Görme Yolları Üzerine Etkisinin Vizüel Uyandırılmış Potansiyeller Yardımı ile İncelenmesi. Arch Neuropsychiatry ; : -DOI: 10.5152/npa.2016.11817

A5. Demiryürek B.E, Ertem D.H., Tekin A., Ceylan M., Aras Y.G. Güngen B.D., Effects of onabotulinumtoxin A treatment on efficacy, depression, anxiety, and disability in Turkish patients with chronic migraine Neurological Sciences. November 2016, Volume 37, Issue 11, pp 1779–1784

A6. Tunç A., Gungen B.D. Carpal tunnel syndrome:Investigating the sensitivity of initial-diagnosis with elektro-diagnostic tests in 600 cases and associated risk factors especially manual milking .Journal of back and musculoskeletal rehabilitation. 2016 :1-6.

A7. Demiryürek B.E., Demiryürek E.,Acar B.A., Alagöz A.N., Güngen B.D. Botulinum toxin A and trihexyphenidyl in treatment of meige syndrome: two case reports. Biomedical Research 2017; 28 (3):

A8. Demiryürek E., Demiryürek B.E., Tekin A, Güngen B.D., Aras Y.G., Ceylan M. Migren hastalarında çocukluk çağı travmalarının klinik değişkenlerle ilişkisi:Türk popülasyonunda kesitsel bir çalışma Arch Neuropsychiatry;:-DOI: 10.5152/npa. 2016.8817

A9. Güngen A, Aydemir Y, Güngen B, Yazar E, Yağız O, Aras Y, Gümüş H, Erkorkmaz Ü. Effects of aspiration pneumonia on the intensive care requirements and in-hospital mortality of hospitalised patients with acute cerebrovascular disease. Arch Med Sci DOI: 10.5114/aoms.2016.61011

A10. Aras Y G., Tanık O, Güngen B, Kotan D. PATIENT CHARACTERISTICS AND THE EFFECTS OF INTRAVENOUS IMMUNOGLOBULIN IN PATIENTS WITH GUILLAIN-BARRE SYNDROME. Ideggyogy Sz 2016;69(11–12):000–000.

A11. Tunç A,Yağız O,Dereci H,Güngen B,Öztürk A Subaraknoid Kanamaya Bağlı Bilateral Anterior Serebral Arter Enfarktı: İki Olgu Sunumu İstanbul Med J 2013; 14: 279-82.

A12. Tekeşin A, Doğan B, Yağız O, Polat H . Tip 2 Diyabetli Hastalarda Serebrovasküler Hastalık ile HBA1C Seviyeleri Arasındaki Korelasyon İstanbul Med J 2014; 15: 40-2

A13. Tekeşin A, Doğan B, Yağız O, Güngen AC. Isolated Tuberculosis Myelitis: A Case Repor. İstanbul Med J 2014; 15: 63-5.

A14. Güngen AC, Doğan H, Doğan B, Yazar E, Yıldırım A, Tekeşin A, Yağız O. Multple Skleroz Hastalarında Sigara İçmenin Özürlülüğe Etkisi. İstanbul Med J 2014; 15: 24-6.

A15. Doğan B, Yıldırm A, Sacak Ş, Yağız O, Gurses E, L yamanyar G, Tunc A. Rhombensefalosinapsis: Olgu Sunumu. İstanbul Med J 2014; 15: 54-5.

A16. Kotan D , Doğan Güngen B. Isolated Mirror Movement Disorder: A Case Report. İstanbul Med J 2014; 15: 233-4.

A17. Yıldırım A, Avcı K, Doğan Güngen B, Yağız O, Saçak Ş, Polat H .Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanılı Hastalarda HbA1c Seviyesi ile Distal Simetrik Polinöropati Şiddeti Arasındaki İlişki. İstanbul Med J 2014; 15: 175-7.

A18. Doğan Güngen B, Tekeşin A, Yağız O. Assesment Of Cranial Imagıng Findings In Patients With Migraines. (Istanbul Med J 2017; 18: 232-235) DOI: 10.5152/imj.2017.15921

A19. Dilcan Kotan,Sinem Sağ,Belma Doğan Güngen, Pınar Polat. A rare case of neuro- Behçet’s disease presenting with limbic encephalitis. Turk J Phys Med Rehab 2017;63(4):351-354 DOI: 10.5606/tftrd.2017.480.

A20. Aras YG, Tunç A, Güngen BD, Güngen AC, Aydemir Y, Demiyürek BE. The effects of depression, anxiety and sleep disturbances on cognitive impairment in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Cogn Neurodyn. 2017 Dec;11(6):565-571. doi: 10.1007/s11571-017-9449-x. Epub 2017 Aug 5

A21. Güngen AC, Güngen B, Aydemir Y, Aras YG, Çoban H, Düzenli H. The relationship between restless legs syndrome and bronchial asthma. Clin Respir J.2017 Aug 4. doi: 10.1111/crj.12684. [Epub ahead of print.

A22. Güngen BD,Tunç A, Aras YG, Gündoğdu AA, Güngen AC, Bal S. Predictors of intensive care unit admission and mortality in patients with ischemic stroke: investigating the effects of a pulmonary rehabilitation program. BMC Neurol. 2017 Jul 11;17(1):132. doi: 10.1186/s12883-017-0912-4.

A23. Güngen BD1, Aras YG2, Gül SS1, Acar T1, Ayaz AB3, Alagöz AN1, Acar BA. The effect of maternal migraine headache on their children’s quality of life. Acta Neurol Belg. 2017 Sep;117(3):687-694. doi: 10.1007/s13760-017-0790-y. Epub 2017 May 23.

A24. Gungen AC, Gungen B. Assessment of Headache in Asthma Patients.Pak J Med Sci. 2017 Jan-Feb;33(1):156-161. doi: 10.12669/pjms.331.11720.

A25.Kotan D, Ayas Z, Tunca C , Dogan Gungen B, Akçimen F , Başak N.Phenotypic and genotypic features of patients diagnosed with ALS in the city of Sakarya, Turkey.Acta Neurol Belg 2020 Dec;120(6):1411-1418. doi: 10.1007/s13760-020-01441-z. Epub 2020 Jul 15

A26. ZÖ Ayas, YG Aras, BD Güngen An Unusual Recurrence of Miller Fisher Syndrome: Three Times in Eight Years.Archives of Neuropsychiatry, 2020

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

Kotan D. Özten M, Güngen B, MANIC EPISODE RELATED TO STEROID USE.

7.NÖROPSKİYATRİ GÜNLERİ 30 EKİM-1 KASIM 2014 Kotan D. Güngen B, HUNTINGTON 7.NÖROPSKİYATRİ GÜNLERİ 30 EKİM-1 KASIM 2014

Kotan D. Güngen B, CONGENITAL MIRROR MOVEMENT DISORDER A CASE REPORT.

7.NÖROPSKİYATRİ GÜNLERİ 30 EKİM-1 KASIM 2014

Belma Doğan Güngen – DoktorTakvimi.com

Yorumlarınız

Belma hocaya yıllardır süren uykusuzluk şikayeti ile gittim. Gösterdiği ilgi ve titiz değerlendirmesiyle uykusuzluk sorunumu çok kısa sürede çözdü. Takiplere düzenli devam ediyorum ve sorunum tamamen çözüldü, hayat kalitem çok arttı. Kendisine çok teşekkür ederim, uyku sorununuz varsa kesinlikle öneririm.
e....k

Bütüncül Nöroloji Bakış Açısı

Kişiye özel beslenmelerin, hastalığa özel beslenmelerin hastalar üzerindeki büyük değişim yarattığını gözlemledikten sonra beslenme konusunda yurt içi, yurt dışı bir çok eğitime, seminere katıldım.

Egzersizin ve meditasyon – yoga gibi ek desteklerin yine hastalar üzerindeki büyük olumlu değişimi gözledikten sonra yoga eğitmenlik eğitimine başladım ve tüm hastalara bütüncül bakarak tedavilerini sağlamayı öncelik haline getirdim.

Bütüncül bakmak bir alternatif tıp değildir. Egzersiz ya da diyet programı değildir. Tıbbın direk kendisidir. Sadece hastalığın ismine göre değil hastaya özgü bir tedavi şeklidir.

BURADA NELERİ DEĞERLENDİRİYORUZ?
1) Hastayı genetik ve çevresel etkileyebilecek etmenleri detaylı inceliyoruz. Detaylı bir anamnez bu aşamada birinci adımımızdır.
2)Mevcut olan hastalığın tanısı ve seviyesini belirliyoruz. Hastalık yoksa mevcut şikayetin durumunu değerlendiriyoruz.
3)Her hastanın vücut fonksiyon yapısı aynı hastalığa sahip diğer hastadan farklıdır. Her bir bireyin fizyolojisini, biyokimyasını, hormon durumunu kan testleri ile birlikte sorgulayarak katergorize ediyoruz.

Sorgulamada hastanın vücut biyokimya, hormon ve fizyolojik durumu, genetik ve çevresel etmenlerle birlikte
a) Egzersiz durumu
b) Beslenme ve Sindirim sorunları(kabızlık-ishal-hazımsızlık-şişlik vs. tüm sorunlarını değerlendiriyoruz)
c) Stres durumunu
d) Uyku durumunu
e) Detoks durumunu
f) Sosyal iletişim ilişkisini değerlendiriyoruz.

Yararlı Bilgiler

Bloglar
Covid-19 Beyni Nasıl Etkiliyor?

COVID-19 birçok organda olduğu gibi beyin üzerine de belirgin olumsuz etkileri olmaktadır. Baş ağrısı, epileptik nöbet, fibromiyalji , beyin damar hastalıkları ve hafıza sorunları ile giden beyin sisi covid-19 ile de ilişkili sorunlardır. Özellikle covid-19 sonrası beyinde küçülme olduğu saptandı. Covid-19 dan sonra bilişsel işlevlerde zorlanma ile giden Beyin Sisi problemi birçok hastada görülebiliyor. Hastalarda [...]

Uyku Hijyeni Eğitimi

Uyku hijyeni; uykuya geçişi engelleyen, yavaşlatan her türlü alışkanlığı yaşam biçiminden çıkarmaktır. UYKU HİJYENİ EĞİTİMİ Işık ve gürültüyü en aza indirin Elektronik cihazları yatak odasından çıkarmak Odayı havalandırmak Yatmadan önce fazla yemek yemekten kaçının Yatakta geçirilen süreyi sınırlayın Sadece uykulu hissettiğinizde yatağa gidin. Düzenli sabit bir zamanda uyan Gevşeme terapileri alın.  Uyarıcı madde içeren kahve, [...]

Sağlıklı Yaşlanma Sırları Nelerdir?

GENETİK KADERİMİZ DEĞİL! Genetik sağlıklı yaşlanmada bilinen bir etken olmakla birlikte epigenetik denilen yaşam tarzı değişiklik ve güncellemeleri iyi genleri aktif edip kötü genlerimizi susturuyor.  Önerilenler 1)  BESLENME: a) Kişinin metabolizmasına uygun olarak kişiye özgü beslenme olan Fonksiyonel beslenmenin öğrenilmesi ve uygulanması b) Ayrıca Uzun ömür geni olarak bilinen sirtuinleri artırarak genç kalma sağlanabiliyor.  Yaşla [...]

Hangi Unutkanlık Durumlarında Alert Olmalıyız?

Bazı semptomlar normaldir. Strese, Yorgunluğa, Depresyona, Normal yaşlanmaya  bağlı olabilir. Kelimeleri arayıp bulamayabilmeniz normal ancak sık sık yanlış kelime kullanıyorsanız doktora başvurmak gerekir. Yapmanız gereken işleri yapmanız uzun zaman alması normal ancak bir dizi işi bitirmekte ciddi zorlanma ve bitirememe varsa problem olabilir. Anahtar,eşya kaybetmek bulamamak normal olabilir ancak araba sürmeyi unutmak ,sık sık yön [...]

Buğdaya Yakın Bakış ve Gluten

Buğday ana yapısında 4 bileşeni inceleyelim. 1)  FODMAP: Kısa zincirli şekerlerdir. Gis de sindirilemez. Gaz, Şişkinlik, diare ye neden olabilir. İnflamatuvar bağırsak hastalığı ve irritabl Bağırsak Sendromu olan hastalarda semptomlara neden olabilir. Düşük FODMAP diyeti IBS hastalarına tedavide klavuzlara geçmiştir. Ancak FODMAP'lar yararlı bakteriler üzerine büyüme etkisi, kolon, bağırsak sağlığı için önemli, Kalsiyum  emilimini artıran, [...]

Fonksiyonel Beslenme

Fonksiyonel beslenme aynı besin maddesinin farklı kişilerde farklı etki ve tepki ortaya çıkarması temelinde genetiğe bağlı beslenme programıdır. “Kişiye özgü beslenme programı” olarak da özetlenebilir. Nutrigenetik “Beslenme genetiği” adı verilen bilim dalında bireylerin herhangi bir beslenme planına veya diyete, genetik yapısındaki farklılıklar aracılığı ile verdiği yanıt incelenir. Hipokrat, yiyeceğin nasıl ilk ilacımız olabileceğini ve dengeli [...]

B12 Hakkında Genel Bilgi

Vücutta B12 vitamini dendiğinde kobalamin akla gelmektedir. Yapısında kobalt elementi bulunmaktadır. Plazmada B12 taşınması 2 protein, haptokorrin ve transkobalamin tarafından gerçekleştirilir. İnsanlar B12 vitamini kendileri yapamazlar. Bu nedenle, diyet ile almalıdırlar. Suda eriyen bir vitamindir. Genellikle 150 pg/ml altını yetmezlik kabul edilse de en az 400 olması gerektiğini düşündüren birçok  çalışmalar mevcuttur. 1000 pg/ml üzerinde  toksik [...]

Migren Beslenmesi

MİGREN BAŞ AĞRISINDA ÖNERİLEN VE MİGRENİ TETİKLEYEN BESİNLER Genelde tek taraflı, zonklayıcı karakterde, mide bulantısı-kusmanın eşlik edebildiği, Işık-sese hassasiyetin olduğu ataklar halinde gelen şiddetli baş ağrılarında MİGREN akla gelmelidir. Beslenme birçok hastalık gibi Migrende de çok önemdir. Beslenmede Ana hedef bağırsağı düzenlemek, İnflamasyonu azaltmak ve Mitokondrileri desteklemektir.   MİGRENDE  ÖNERİLEN BESLENME ŞEKLİ 1)  Avokado, Badem [...]

ADRES

Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, Vadistanbul Park Etabı, 7F Blok, 34396 Sarıyer/İstanbul

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

444 4 548
(0212) 999 60 99
[email protected]
Randevu Alın