Doç. Dr. Belma Doğan Güngen

Doç. Dr. Belma Doğan Güngen

Nöroloji Uzmanı / Nörolog – Beyin ve Sinir Hastalıkları

Doçent Doktor Belma Doğan Güngen 28.08.1983 tarihinde doğdu.

Orta ve Liste öğretimini Çukurova Anadolu Lisesinde tamamlayan Belma Doğan Güngen, 2001 – 2007 yılları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tamamladı.

2008 – 2013 yılları arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nöroloji Anabilim Dalında ihtisas yaptı.

2007 – 2008 yılları arası Göksun Sağlık Ocağı,
2008 – 2013 yılları arası İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği,
2013-2017 Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği,
2017 – 2018 Rumeli Üniversitesi-Özel Reyap Hastanesi’nde de görevini başarıyla sürdürdü.

2018’den beri Doçentlik ünvanına sahip Belma Doğan Güngen, Şu anda Liv Hospital Vadistanbul’da görevine devam etmektedir.

 • ALZHEİMER VE BENZERİ DEMANS HASTALIKLARI
 • BEYİN SİSİ, DEMANS DIŞI UNUTKANLIK SORUNLARI
 • PARKİNSON VE DİĞER HAREKET BOZUKLUĞU HASTALIKLARI
 • BAŞ AĞRISI
 • BAŞ DÖNMESİ
 • FİBROMİYALJİ
 • UYKU BOZUKLUKLARI
 • EEG-EMG-POLİSONMOGRAFİ TETKİKLERİ
 • EPİLEPSİ
 • MULTİPLE SKLEROZ
 • FONKSİYONEL BESLENME

Akademik Bilgiler

 • Orta ve Lise öğretimini  Çukurova Anadolu Lisesi
 • 2001- 2007 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2008-2013  İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji AD da ihtisas
 • 2018–  Doçentlik  ünvanı

2007 – 2008 Göksun Sağlık Ocağı

2008 – 2013 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

2013 – 2017 Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

2017 – Rumeli Üniversitesi – Özel Reyap Hastanesi

2017 – 2021 İstinye Üniversitesi Bahçeşehir – LİV Hospital

2021 Liv Hospital VADİSTANBUL

 1. EEG VE EMG Uygulamalı Eğitimi
 2. Uyku Bozuklukları – Polisomnagrafi Eğitimi
 3. YNSA (Mikrosistem Skalp Akupunktur) Sertifikasyon Eğitimi
 4. Harvard Üniversitesi Beslenme, Sağlıklı Yaşam ve Metabolik Sendrom Eğitimi
 5. Fonksiyonel Tıp Kurs Eğitimleri İstanbul
 6. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Eğitimi
 7. YOGA Eğitmenliği eğitimi halen devam etmektedir.
 • Türk Nöroloji Derneği
 • İstanbul Tabipler Odası
 • ALZHEİMER VE BENZERİ DEMANS HASTALIKLARI
 • BEYİN SİSİ, DEMANS DIŞI UNUTKANLIK SORUNLARI
 • PARKİNSON VE DİĞER HAREKET BOZUKLUĞU HASTALIKLARI
 • BAŞ AĞRISI
 • BAŞ DÖNMESİ
 • FİBROMİYALJİ
 • UYKU BOZUKLUKLARI
 • EEG-EMG-POLİSONMOGRAFİ TETKİKLERİ
 • EPİLEPSİ
 • MULTİPLE SKLEROZ
 • FONKSİYONEL BESLENME

B1. Aras Y.G., Güngen B., Kotan D., Güngen A. MİGREN HASTALARINDA SİGARA İÇİMİNİN ATAK SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ. Acıbadem sağlık bilimleri dergisi. 2016 Cilt 7 sayı 2

B2. Güngen B., Gur P.,Tunç A., Kotan D., Yağız O. Migrenli hastalarda sinüzal inflamasyon sıklığının araştırılması Ajans 2015;3(3):118-122

B3. Guzey Aras Y, Doğan Güngen B, Kotan B, Güngen AC. Effect of Smoking on Migraine Attack Frequency in Patients with Migraines. ACU Sağlık Bil Derg 2016(2):75-78. B4.AN ALAGÖZ, BA Acar, B GÜNGEN, at all.A new marker in acute ischemic stroke patients: monocyte/hdl ratio.Konuralp Tıp Dergisi.Year 2020, Volume 12 , Issue 1, Pages 118 – 123

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan sözel sunumlar:

Güngen B.D., Aras Y.G., Acar T. Alagöz A.N., Acar B.A., Migrende Ağrı Tipi İle Depresyon Anksiyete Ve Uyku Bozukluğu İlişkisi 17.Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, Kasım 2016 ANTALYA Güngen B.D., Aras Y.G., Ayaz A.B., Acar B.A., Migrenli Annelerin Çocuklarında Uyku Bozukluğunun Değerlendirilmesi. 17. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, Kasım 2016 ANTALYA

Aras Y.G. Güngen B.D.,: Parkinson Hastalarında Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi. 17. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, Kasım 2016 ANTALYA Aras Y.G., Güngen B.D., Güngen A.C., Aydemir Y.: KOAH’lı Hastalarda Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi.

Güngen A.C., Güngen B.D., Aydemir Y., Aras Y.G., Çoban H,, Düzenli H. THE RELATIONSHIP BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND BRONCHIAL ASTHMA. USAK 2016 ULUSAL AKCİĞER SAĞLIĞI KONGRESİ ANTALYA 16-20 MART 2016

Güngen A., Aydemir Y., Güngen B., Yazar E., Yağız O., Aras Y., Gümüş H., Erkorkmaz Ü. Effects Of Aspiration Pneumonia On The İntensive Care Requirements And İn-Hospital Mortality Of Hospitalised Patients With Acute Cerebrovascular Disease. 12.Ulusal Dahili Ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi SÖZEL SUNUM, ANKARA KASIM 2015

A1. Güngen B.D.,Aydemir Y,Aras Y.G., Güngen A.C.,Kotan D., Bal S.The effects of a pulmonary rehabilitation program on exercise tolerance, quality of life, sleep quality and emotional status in the patients with Parkinson’s disease. Biomedical Research 2017; 28 (1):

A2. Demiryürek B.E, Güngen B.D., Acar B.A. Alagöz A.N.,Aras Y.G., A case with chronic renal failure involving ethanbutol and isoniazid associated bilateral optic neuritis development. Biomedical Research 2017;28(2)

A3. Tunç A., Gungen B.D.,Evliyaoğlu F., Aras Y.G., Tekesin A. K. Evaluation of retinal nerve fiber layer, ganglion cell layer and macular changes in patients with migraine.Acta Neurologica Belgica pp 1–9

A4. Aras Y.G., Güngen B.D., Sipahi S., Demiryürek B.E.:Hemodiyalizin Görme Yolları Üzerine Etkisinin Vizüel Uyandırılmış Potansiyeller Yardımı ile İncelenmesi. Arch Neuropsychiatry ; : -DOI: 10.5152/npa.2016.11817

A5. Demiryürek B.E, Ertem D.H., Tekin A., Ceylan M., Aras Y.G. Güngen B.D., Effects of onabotulinumtoxin A treatment on efficacy, depression, anxiety, and disability in Turkish patients with chronic migraine Neurological Sciences. November 2016, Volume 37, Issue 11, pp 1779–1784

A6. Tunç A., Gungen B.D. Carpal tunnel syndrome:Investigating the sensitivity of initial-diagnosis with elektro-diagnostic tests in 600 cases and associated risk factors especially manual milking .Journal of back and musculoskeletal rehabilitation. 2016 :1-6.

A7. Demiryürek B.E., Demiryürek E.,Acar B.A., Alagöz A.N., Güngen B.D. Botulinum toxin A and trihexyphenidyl in treatment of meige syndrome: two case reports. Biomedical Research 2017; 28 (3):

A8. Demiryürek E., Demiryürek B.E., Tekin A, Güngen B.D., Aras Y.G., Ceylan M. Migren hastalarında çocukluk çağı travmalarının klinik değişkenlerle ilişkisi:Türk popülasyonunda kesitsel bir çalışma Arch Neuropsychiatry;:-DOI: 10.5152/npa. 2016.8817

A9. Güngen A, Aydemir Y, Güngen B, Yazar E, Yağız O, Aras Y, Gümüş H, Erkorkmaz Ü. Effects of aspiration pneumonia on the intensive care requirements and in-hospital mortality of hospitalised patients with acute cerebrovascular disease. Arch Med Sci DOI: 10.5114/aoms.2016.61011

A10. Aras Y G., Tanık O, Güngen B, Kotan D. PATIENT CHARACTERISTICS AND THE EFFECTS OF INTRAVENOUS IMMUNOGLOBULIN IN PATIENTS WITH GUILLAIN-BARRE SYNDROME. Ideggyogy Sz 2016;69(11–12):000–000.

A11. Tunç A,Yağız O,Dereci H,Güngen B,Öztürk A Subaraknoid Kanamaya Bağlı Bilateral Anterior Serebral Arter Enfarktı: İki Olgu Sunumu İstanbul Med J 2013; 14: 279-82.

A12. Tekeşin A, Doğan B, Yağız O, Polat H . Tip 2 Diyabetli Hastalarda Serebrovasküler Hastalık ile HBA1C Seviyeleri Arasındaki Korelasyon İstanbul Med J 2014; 15: 40-2

A13. Tekeşin A, Doğan B, Yağız O, Güngen AC. Isolated Tuberculosis Myelitis: A Case Repor. İstanbul Med J 2014; 15: 63-5.

A14. Güngen AC, Doğan H, Doğan B, Yazar E, Yıldırım A, Tekeşin A, Yağız O. Multple Skleroz Hastalarında Sigara İçmenin Özürlülüğe Etkisi. İstanbul Med J 2014; 15: 24-6.

A15. Doğan B, Yıldırm A, Sacak Ş, Yağız O, Gurses E, L yamanyar G, Tunc A. Rhombensefalosinapsis: Olgu Sunumu. İstanbul Med J 2014; 15: 54-5.

A16. Kotan D , Doğan Güngen B. Isolated Mirror Movement Disorder: A Case Report. İstanbul Med J 2014; 15: 233-4.

A17. Yıldırım A, Avcı K, Doğan Güngen B, Yağız O, Saçak Ş, Polat H .Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanılı Hastalarda HbA1c Seviyesi ile Distal Simetrik Polinöropati Şiddeti Arasındaki İlişki. İstanbul Med J 2014; 15: 175-7.

A18. Doğan Güngen B, Tekeşin A, Yağız O. Assesment Of Cranial Imagıng Findings In Patients With Migraines. (Istanbul Med J 2017; 18: 232-235) DOI: 10.5152/imj.2017.15921

A19. Dilcan Kotan,Sinem Sağ,Belma Doğan Güngen, Pınar Polat. A rare case of neuro- Behçet’s disease presenting with limbic encephalitis. Turk J Phys Med Rehab 2017;63(4):351-354 DOI: 10.5606/tftrd.2017.480.

A20. Aras YG, Tunç A, Güngen BD, Güngen AC, Aydemir Y, Demiyürek BE. The effects of depression, anxiety and sleep disturbances on cognitive impairment in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Cogn Neurodyn. 2017 Dec;11(6):565-571. doi: 10.1007/s11571-017-9449-x. Epub 2017 Aug 5

A21. Güngen AC, Güngen B, Aydemir Y, Aras YG, Çoban H, Düzenli H. The relationship between restless legs syndrome and bronchial asthma. Clin Respir J.2017 Aug 4. doi: 10.1111/crj.12684. [Epub ahead of print.

A22. Güngen BD,Tunç A, Aras YG, Gündoğdu AA, Güngen AC, Bal S. Predictors of intensive care unit admission and mortality in patients with ischemic stroke: investigating the effects of a pulmonary rehabilitation program. BMC Neurol. 2017 Jul 11;17(1):132. doi: 10.1186/s12883-017-0912-4.

A23. Güngen BD1, Aras YG2, Gül SS1, Acar T1, Ayaz AB3, Alagöz AN1, Acar BA. The effect of maternal migraine headache on their children’s quality of life. Acta Neurol Belg. 2017 Sep;117(3):687-694. doi: 10.1007/s13760-017-0790-y. Epub 2017 May 23.

A24. Gungen AC, Gungen B. Assessment of Headache in Asthma Patients.Pak J Med Sci. 2017 Jan-Feb;33(1):156-161. doi: 10.12669/pjms.331.11720.

A25.Kotan D, Ayas Z, Tunca C , Dogan Gungen B, Akçimen F , Başak N.Phenotypic and genotypic features of patients diagnosed with ALS in the city of Sakarya, Turkey.Acta Neurol Belg 2020 Dec;120(6):1411-1418. doi: 10.1007/s13760-020-01441-z. Epub 2020 Jul 15

A26. ZÖ Ayas, YG Aras, BD Güngen An Unusual Recurrence of Miller Fisher Syndrome: Three Times in Eight Years.Archives of Neuropsychiatry, 2020

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

Kotan D. Özten M, Güngen B, MANIC EPISODE RELATED TO STEROID USE.

7.NÖROPSKİYATRİ GÜNLERİ 30 EKİM-1 KASIM 2014 Kotan D. Güngen B, HUNTINGTON 7.NÖROPSKİYATRİ GÜNLERİ 30 EKİM-1 KASIM 2014

Kotan D. Güngen B, CONGENITAL MIRROR MOVEMENT DISORDER A CASE REPORT.

7.NÖROPSKİYATRİ GÜNLERİ 30 EKİM-1 KASIM 2014

Bütüncül Nöroloji Bakış Açısı

Kişiye özel beslenmelerin, hastalığa özel beslenmelerin hastalar üzerindeki büyük değişim yarattığını gözlemledikten sonra beslenme konusunda yurt içi, yurt dışı bir çok eğitime, seminere katıldım.

Egzersizin ve meditasyon – yoga gibi ek desteklerin yine hastalar üzerindeki büyük olumlu değişimi gözledikten sonra yoga eğitmenlik eğitimine başladım ve tüm hastalara bütüncül bakarak tedavilerini sağlamayı öncelik haline getirdim.

Bütüncül bakmak bir alternatif tıp değildir. Egzersiz ya da diyet programı değildir. Tıbbın direk kendisidir. Sadece hastalığın ismine göre değil hastaya özgü bir tedavi şeklidir.

BURADA NELERİ DEĞERLENDİRİYORUZ?
1) Hastayı genetik ve çevresel etkileyebilecek etmenleri detaylı inceliyoruz. Detaylı bir anamnez bu aşamada birinci adımımızdır.
2)Mevcut olan hastalığın tanısı ve seviyesini belirliyoruz. Hastalık yoksa mevcut şikayetin durumunu değerlendiriyoruz.
3)Her hastanın vücut fonksiyon yapısı aynı hastalığa sahip diğer hastadan farklıdır. Her bir bireyin fizyolojisini, biyokimyasını, hormon durumunu kan testleri ile birlikte sorgulayarak katergorize ediyoruz.

Sorgulamada hastanın vücut biyokimya, hormon ve fizyolojik durumu, genetik ve çevresel etmenlerle birlikte
a) Egzersiz durumu
b) Beslenme ve Sindirim sorunları(kabızlık-ishal-hazımsızlık-şişlik vs. tüm sorunlarını değerlendiriyoruz)
c) Stres durumunu
d) Uyku durumunu
e) Detoks durumunu
f) Sosyal iletişim ilişkisini değerlendiriyoruz.