Doç. Dr. Belma Doğan Güngen

Baş dönmesi yani Vertigo nörolojide çok sık karşımıza çıkan şikayettir. Çok sık nedeni vardır.
Baş dönmesi, dengesizlik yakınması olan hastalarda bulantı, kusma, kulaklarda çınlama, uğultu, işitme kaybı gibi ek yakınmalar da sıklıkla bulunur. Tüm nedenler teker teker araştırılması gerekir.
En sık nedenleri iyi huylu baş pozisyonu ile ilişkili vertigo olan benign paroksismal pozisyonel vertigo ve migrenöz vertigodur.

GENEL OLARAK NEDENLERİ

1) Görme bulanıklığı, konuşma bozukluğu, kol-bacak güçsüzlüğünde beyin patolojileri akla gelmeli ve mutlaka Kranıal MRI görüntülemesi yapılmalıdır.
2) Kol-bacakta uyuşma ve baş dönmesi birlikteliğinde Kranial MRI a ek olarak Elektromiyografi çekimleri gerekebilmektedir.
3) Gizli Sara yani epilepsi göstergesi olabilir devam eden baş dönmelerinde EEG (elektroensefalografi) çekimi gerekebilir.
4) Eşlik eden tansiyon problemleri, kalp çarpıntısında kardiyak ritim veya diğer kardiyoloji şikayetleri olabilir.
5) Eşlik eden boyun ağrılarında Servikal patolojiler olabilir
6) Eşlik eden kulak çınlaması işitme kayıplarında kulak burun boğaz problemleri olabilir
7) Eşlik eden mutsuzluk, çok uyku isteği yada uykusuzluk şikayetlerinde stres bağlı olabilir
8) Eşlik eden halsizlik, terleme problemlerinde kansızlık, insülin sistem bozukluğu, troid fonksiyon bozukluğu gibi metabolik problemler olabilir
9) Eşlik eden ateş, halsizlik durumunda enfeksiyon olabilir.

Vertigo Tedavisi

Baş dönmesinin birçok nedeni vardır önce nedeni bulunmalı ve sonrasında tedavi planı nedene yönelik yapılmalıdır.